Az optimális energetikai audit

Az OPTENER Mérnökiroda alapítója – dr. Bárdits Viktor okl. gépészmérnök – több évtizedes mérnöki és gazdasági területen szerzett tapasztalata birtokában az alábbi szolgáltatásokat nyújtja megrendelői részére az energiahatékonyság növelése és ezáltal a környezet védelme érdekében.

Energiafogyasztásban a kevesebb több!

Ismerje meg a szolgáltatásainkat

Az   OPTENER Mérnökiroda hitvallása, hogy az energia-, ill. költségmegtakarításban érdekelt ügyfelei számára műszakilag precíz, a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő, fenntartható fejlődést biztosító, gazdaságos energia megtakarítási megoldásokat dolgozzon ki és közreműködjön azok megvalósításában. Felmerült kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Energetikai auditálás

A felhasznált energiamennyiség és annak költségének dokumentáción, számításon és mérésen alapuló kalkulációja a  vállalkozás energiahatékonyságának növelése érdekében.

Kinek kötelező?

Az Ehat. tv. 2017. július 1-jétől és jelenleg is hatályos rendelkezései értelmében a Kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) alapján nagyvállalatnak minősülő vállalkozások energetikai auditálását négyévente kötelező elvégeztetni.

Energetikai szakreferens szolgáltatás

Feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése.

Kinek kötelező?

2016. december 21-től kezdődően az a gazdálkodó szervezet köteles energetikai szakreferenst megbízni, amelynek az éves energiafelhasználásának átlaga a tárgyévet megelőző 3 évben meghaladja a

  1. 400 000 kWh villamos energiát vagy a
  2. 100 000 m3 földgázt vagy a
  3. 3 400 GJ hőmennyiséget.

Épületenergetikai tanúsítás

Az energetikai tanúsítvány elsősorban az ingatlanok tulajdonosainak és használóinak nyújt tájékoztatást az adott ingatlan energiahatékonyságáról.

Miért fontos elkészíteni?

Az épületenergetikai tanúsítvány megmutatja, hogy az adott ingatlanban mennyire gazdaságos az épület üzemeltetését szolgáló (fűtési, hűtési, használati-melegvíz előállítási, szellőztetési és világítási) energia felhasználása.

Projektmenedzsment, gazdasági tanácsadás

Az építőipari és a megújuló energetikai beruházásoknál is kiemelt jelentősége van – a műszaki tartalom mellett – a projekt üzleti megalapozottságának és az elvárt megtérülés teljesülésének, ebben nyújthat szakértői támogatást a mérnökiroda.

Építőipari és napelemes beruházás

Az építőipari beruházás-lebonyolító az építtető általános megbízottja, az építtető és a beruházás-lebonyolító közötti megbízási szerződésben meghatározott építtetői feladatokat lát el, az építési beruházás megvalósításának koordinálását végzi, ideértve különösen szerződések megkötését és előkészítési feladatok ellátását.

Az energetika egyre rohamosabban fejlődő ágát képezi a megújuló energiát előállító berendezések, különösen a napelemek telepítése, üzemeltetése. Ezen beruházási döntések megalapozásában és a beruházás megvalósításában kíván segítséget nyújtani a mérnökiroda megrendelői részére.

dr. Bárdits Viktor

dr. Bárdits Viktor okl. gépészmérnök az OPTENER Mérnökiroda alapítója, aki többévtizedes pályafutása során tapasztalatot szerzett épületgépészeti tervezésben, lakóingatlan-fejlesztés, irodaház beruházás teljeskörű lebonyolításában, iparvállalati ingatlanok és termelő berendezések üzemeltetésében, különböző ipari vállalkozások működésének reorganizációjában, néhány éve pedig energetikai szakértőként dolgozik. Ezen tapasztalatokra alapozva, mint regisztrált energetikai auditor (reg.szám: MEKH EA-125/2017) és épületenergetikai tanúsító (reg.szám: MMK 01-63714, TÉ) alapította meg a mérnökirodát a megjelölt szolgáltatásokkal.

Telefonszám

+36 30 670 9335

E-mail

info@optener.hu

Iroda

1182 Budapest, Tarkő u. 12.

Üzenet küldése

Kapcsolat