Energiamegtakarítási intézkedési terv készítése

Ajánlatkéréshez és a szolgáltatás igénybevételéhez, kérem keressen meg a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek egyikén.

Mit jelent?

r

Info

 
Az energiapolitika az élet minden területén célul tűzte ki az energiafelhasználás optimalizálását és az energiahatékonysági szemléletformálást,

így a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekre vonatkozóan energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteni. 

Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása.

A Mérnökiroda ezen tervdokumentáció elkészítésében kíván segítséget nyújtani az intézményvezetőknek.

Jogszabályi háttér

Jogszabály

 
Az energetikai szakreferensre az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat. tv.).

Kinek kötelező az intézkedési tervet elkészíteni?

Jogszabály

 
A közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie.

Ki lehet megbízott energetikai szakreferens?

Szakértő

 
A mérnökiroda az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésében kíván segítséget nyújtani az intézményvezetőknek.

Melyek az energetikai szakreferens feladatai?

Folyamat

 
Összefoglalóan: a gazdálkodó szervezet működése és döntéshozatali mechanizmusa során az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése. Ennek keretében a következő főbb feladatok ellátása:

A közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi energetikai állapotát, ami alapján meg kell határozni a tervezett energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Elsősorban a beruházást nem igénylő vagy kisebb beruházási igényű energiafelhasználást csökkentő lehetőségeket kell feltárni.

Az energiamegtakarítási intézkedési terveket ötévente a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája számára kell megküldeni (először 2017. március 31-ig kellett ezt teljesíteni). A terv elkészítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára.

Telefonszám

+36 30 670 9335

E-mail

info@optener.hu

Iroda

1182 Budapest, Tarkő u. 12.

Üzenet küldése

Kapcsolat