Energetikai auditálás

Ajánlatkéréshez és a szolgáltatás igénybevételéhez, kérem keressen meg a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek egyikén.

Jogszabályi háttér

Jogszabály

Az energetikai audit fogalmát és az auditálásra vonatkozó részletes szabályokat az alábbi jogszabályok határozzák meg:
  • az energiahatékonyságról szóló évi LVII. törvény (Ehat. tv.),
  • az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (Ehat. vhr.),
  • az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet.
  • az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő díjakról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet.

Mit jelent az energetikai auditálás?

l

Definíció

Az energetikai auditálás olyan komplex, jogszabályi kötelezettségen és szakmai előírásokon alapuló műszaki-gazdasági felmérés,

amelynek keretében az auditálásra feljogosított szakértő elvégzi az adott vállalkozás által használt ingatlanok, a vállalkozás által végzett tevékenység, alkalmazott termelési technológia, valamint a szállítmányozás, járműhasználat keretében felhasznált energiamennyiség és annak költségének dokumentáción, számításon és mérésen alapuló kalkulációját. A számítás eredményét, megállapításait és a költséghatékony energiamegtakarítási intézkedések végrehajtására vonatkozó javaslatait írásbeli jelentésben foglalja összeg.

Kinek kötelező energetikai auditálást végeztetni?

Jogszabály

Az Ehat. tv. 2017. július 1-jétől és jelenleg is hatályos rendelkezései értelmében

értelmében a Kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) alapján nagyvállalatnak minősülő vállalkozások energetikai auditálását négyévente kötelező elvégeztetni. Ennek első ízben 2015. december 5-ig kellett eleget tenni, azonban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a teljesítés elmaradása miatt 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot.

A kötelezett nagyvállalati kör meghatározását segíti a MEKH energiahatékonysági honlapján található útmutató, az alábbi linken:

http://www.enhat.mekh.hu/wp-content/uploads/2015/12/GYIK_180529.pdf

i

Kivétel

Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely:
  • EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet,
  • olyan vállalkozáscsoport tagja, melynek az egészére vagy egy részére vonatkozó energetikai audit ezen nagyvállalatra is kiterjed, továbbá
  • vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t,

E témára vonatkozó további részinformációk a MEKH fentebb megadott energiahatékonysági honlapján találhatóak.

A kötelezett nagyvállalati kör meghatározását segíti a MEKH energiahatékonysági honlapján található útmutató, az alábbi linken:

http://www.enhat.mekh.hu/wp-content/uploads/2015/12/GYIK_180529.pdf

Ki végezheti az energetikai auditálást?

Szakértő

Az energetikai auditálást jogosultsággal rendelkező szakember, ill. auditáló szervezet végezheti.
Az energetikai auditálást jogosultsággal rendelkező szakember, ill. auditáló szervezet (együttesen: energetikai auditor) végezheti. Az akkreditált auditorok névjegyzékét a (MEKH) vezeti, mely az alábbi linken megtalálható: http://enhat.mekh.hu/index.php/2015/12/28/energetikai-audit/

Az energetikai auditálás folyamata

Folyamat

Az adott vállalkozás energetikai auditálására vonatkozó árajánlat elfogadását, ill. a vállalkozási szerződés megkötését követően az auditor és a megrendelő szoros együttműködésre kötelezettek, mivel az auditor csak a megrendelő kellő adatszolgáltatása és a helyszíni bejárások feltételeinek biztosítása révén teljesítheti feladatát.
w

Első lépés

indító megbeszélés, melyen a részfeladatok, határidők, felelősök meghatározásra kerülnek,

Harmadik lépés

szükséges helyszíni felmérések, mérések  szakszerű elvégzése;

Ötödik lépés

költséghatékony energiatakarékossági intézkedésekre vonatkozó javaslatok kidolgozása,

Hetedik lépés

záró megbeszélés, melyen az audit jelentés prezentálásra és átadásra kerül a megrendelő részére,
U

Második lépés

dokumentációk, tervek, teljes számlák, mérési eredmények összegyűjtése;

Negyedik lépés

energetikai számítások, elemzések végrehajtása, következtetések megfogalmazása,
i

Hatodik lépés

jelentésben történik az elkészített audit folyamatának és eredményeinek és az energiahatékonysági javaslatok bemutatása,

i

Nyolcadik lépés

a MEKH felé teljesítendő adatszolgáltatás végrehajtása.

Telefonszám

+36 30 670 9335

E-mail

info@optener.hu

Iroda

1182 Budapest, Tarkő u. 12.

Üzenet küldése

Kapcsolat