Energetikai szakreferens

Ajánlatkéréshez és a szolgáltatás igénybevételéhez, kérem keressen meg a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek egyikén.

Jogszabályi háttér

Jogszabály

 
Az energetikai szakreferensre az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat. tv.),

és az ennek a végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (Ehat. vhr.), illetve a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet vonatkozik.

Kinek kötelező szakreferensi szolgáltatást igénybe venni?

Jogszabály

 
Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles 2016. december 21-től kezdődően,

amelynek az éves energiafelhasználásának átlaga a tárgyévet megelőző 3 évben meghaladja a

  1. 400 000 kWh villamos energiát vagy
  2. 100 000 m3 földgázt vagy a
  3. 3 400 GJ hőmennyiséget.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017.június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Ezt követően a bírság mértéke 200.000 – 2.000.000 Ft közötti, amely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150 %-áig (maximum 3 millió Ft-ig).

Ki lehet megbízott energetikai szakreferens?

Szakértő

 
Megbízott energetikai szakreferens gazdálkodó szervezettől munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy

vagy gazdálkodó szervezet lehet. Természetes személy esetén kitétel, hogy rendelkezzen a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal. A szakreferensi feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetnek olyan természetes személyt kell alkalmaznia, aki megfelel a fenti követelményeknek.

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet az igénybevételt követő 30 napon belül köteles erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. A bejelentéshez szükséges dokumentumok a MEKH honlapján elérhetők.

 

Melyek az energetikai szakreferens feladatai

Folyamat

 
Összefoglalóan: a gazdálkodó szervezet működése és döntéshozatali mechanizmusa során az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése.

Ennek keretében a következő főbb feladatok ellátása:

Energiahatékonyságot növelő javaslatok

javaslatok megfogalmazása az üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

Energiabeszerzés

az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat ellátása,

w

Részvétel szakmai megfigyelőként

részvétel szakmai megfigyelőként és tanácsadóként a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

1

Energiafelhasználás változása

az energiafelhasználás változásának, az energiahatékonysági intézkedések megvalósításának figyelemmel kísérése,

o

Energiamegtakarítási eredmények

kimutatás készítése a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről,

b

Éves jelentés

éves jelentés készítése – a havi jelentések alapján – a tárgyévet követő év május 15. napjáig a tárgyévben végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyek május 31. napjáig közzétételre kerülnek a gazdálkodó szervezet honlapján.

Telefonszám

+36 30 670 9335

E-mail

info@optener.hu

Iroda

1182 Budapest, Tarkő u. 12.

Üzenet küldése

Kapcsolat