Épületenergetikai tanúsítás

Ajánlatkéréshez és a szolgáltatás igénybevételéhez, kérem keressen meg a „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek egyikén.

Jogszabályi háttér

Jogszabály

 
Az ingatlanokról készülő épületenergetikai tanúsítvány

kiállításának jogszabályi hátterét az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és a 2008 nyarán megjelent, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet teremti meg.

Mi a célja az épületenergetikai tanúsítvány készítésének?

Folyamat

 
Milyen lépésekből áll a tanúsítás folyamata?
 1. A tanúsítási munkára vonatkozó feltételek (ingatlan elhelyezkedése, jellege, alapterülete, tanúsítvány elkészítésének határideje és díjazása) egyeztetése alapján történő megrendelést követően kerül sor a helyszíni felmérésre (ennek keretében felvételre, azonosításra kerülnek az ingatlan geometriai adatai, épületszerkezetei, épületgépészeti rendszerei, valamint elkészülnek az épület állapotát dokumentáló fotók) és a tanúsítási díj megfizetésére.
 2. A jogszabály által megadott számítási módszer szerint meghatározásra kerül az ingatlan fogyasztási jellemzői, az ingatlan besorolásra kerül a megfelelő energiaosztályba, megtörténik a dokumentáció elektronikus felöltése az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) rendszerébe, ahol egy egyedi sorszámmal ellátott pdf fájl generálódik, amit a szakértő kinyomtat és hivatalosan aláír.
 3. Az elkészült tanúsítvány átadásra kerül a megrendelő részére.
 
l

Definíció

 
Az energetikai tanúsítvány elsősorban az ingatlanok tulajdonosainak
és használóinak nyújt tájékoztatást az adott ingatlan energiahatékonyságáról, másrészt javaslatot ad a tulajdonosok számára az ingatlanuk energetikai korszerűsítésére és ezáltal energiaköltségeik csökkentésére vonatkozóan. Az épületenergetikai tanúsítvány megmutatja, hogy az adott ingatlanban mennyire gazdaságos az épület üzemeltetését szolgáló (fűtési, hűtési, használati-melegvíz előállítási, szellőztetési és világítási). A számszerűsített eredmény alapján az ingatlan – hasonlóan a háztartási gépek energiafogyasztási kategóriáihoz – a legkedvezőbb, azaz a „minimális energiaigényű AA++” kategóriától a leggyengébb, azaz a „kiemelkedően rossz JJ” kategóriáig terjedő minőségi osztályba sorolható.

Mikor kötelező épületenergetikai tanúsítványt készíttetni?

Jogszabály

 
Az alábbi esetekben kötelező épületenergetikai tanúsítványt készíttetni:
 1. meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása esetén;
 2. meglévő épület esetén, amikor egy évet meghaladó bérbeadás valósul meg, (meglévő épületek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, a bérlőnek bemutatja);
 3. új épület építése esetén, ha az engedélyezés 2006. szeptember 1. után indult, (új épületek esetében az energetikai tanúsítványt a 2006 májusát követően indult eljárásokban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni, a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig);
 4. 1000 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű épület lényeges felújítása esetén, ha az engedélyezés 2006. szeptember 1. után indult;
 5. 1000 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetében, (ilyen épületek esetében a tanúsítvány összefoglaló lapját az épület közhasználatú részében jól látható helyen kell kifüggeszteni).
i

Kivétel 1

 
Az alábbi esetekben nem kell tanúsítványt készíteni:
 1. használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 2. ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
 3. az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása esetén.
 
i

Kivétel 2

 
Milyen épületekre nem terjed ki a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálya?

Az alábbi épületekre nem terjed ki a nevezett rendelet hatálya:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (50 négyzetméter alatti alapterületű épületre – például nyaralóra – nem kell energetikai tanúsítványt készíttetni, de pl. az 50 m2-nél kisebb alapterületű lakásokra is kell, ha az egy
  50 m2-nél nagyobb épületben van);
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • hitéleti rendeltetésű épületre;
 • jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • műhely rendeltetésű épületre;
 • a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

Ki készítheti el az épületenergetikai tanúsítványt?

Szakértő

 
A kötelező épületenergetikai tanúsítványt a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő, vagy
ilyen tevékenységre feljogosított szakember készítheti el.  Minden szakember a vonatkozó jogszabályok szerinti adattartalommal és számítások szerint készíti el a hitelesített tanúsítványt, amely 10 évig hatályos, feltéve, hogy a vizsgált épület tanúsításkori műszaki állapota ezen időszak alatt nem változik.  

Az energetikai auditálás folyamata

Folyamat

 
Milyen lépésekből áll a tanúsítás folyamata?
 1. A tanúsítási munkára vonatkozó feltételek (ingatlan elhelyezkedése, jellege, alapterülete, tanúsítvány elkészítésének határideje és díjazása) egyeztetése alapján történő megrendelést követően kerül sor a helyszíni felmérésre (ennek keretében felvételre, azonosításra kerülnek az ingatlan geometriai adatai, épületszerkezetei, épületgépészeti rendszerei, valamint elkészülnek az épület állapotát dokumentáló fotók) és a tanúsítási díj megfizetésére.
 2. A jogszabály által megadott számítási módszer szerint meghatározásra kerül az ingatlan fogyasztási jellemzői, az ingatlan besorolásra kerül a megfelelő energiaosztályba, megtörténik a dokumentáció elektronikus felöltése az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) rendszerébe, ahol egy egyedi sorszámmal ellátott pdf fájl generálódik, amit a szakértő kinyomtat és hivatalosan aláír.
 3. Az elkészült tanúsítvány átadásra kerül a megrendelő részére.
 

Ár

 
Az épületenergetikai tanúsítvány elkészítésének időigénye, díjazása

A tanúsítvány elkészítésnek időigénye és díjazása egyedi megállapodástól függ, de azt nagyban meghatározza az adott ingatlan elhelyezkedése, alapterülete, dokumentáció rendelkezésre állása, épületszerkezetek, gépészeti rendszerek meghatározásának bonyolultsága. Általánosságban azt lehet mondani, hogy egy budapesti vagy az agglomerációban lévő max. 100 m2-es lakás esetében a díj bruttó 12-15 E Ft, egy ugyanekkora családi ház esetében bruttó 15-18 E Ft, az elkészítés időigénye kb. 1-2 munkanap.

Telefonszám

+36 30 670 9335

E-mail

info@optener.hu

Iroda

1182 Budapest, Tarkő u. 12.

Üzenet küldése

Kapcsolat